Odo, tweede abt van Cluny

Odo is van 927 tot 942 abt van de abdij van Cluny. Hij was een bekend componist, schrijver, dichter en grondlegger van de alfabetische muzieknotatie.

Tours 879 - 942 Tours

Odo wordt in 879 geboren als zoon van Abbo, ‘le seigneur de Deols’. Het echtpaar is lang kinderloos voor Odo geboren wordt. Op een kerstavond bidt Abbo tot Onze Lieve Vrouw om het krijgen van een zoon. Wanneer Odo geboren wordt, wijdt zijn vader hem aan de heilige bisschop Martinus van Tours.

Odo krijgt zijn eerste onderricht aan het hof van Willem I van Aquitanië. Later wordt Odo in Parijs een leerling van Remigus van Auxerre. Hij werkte vanaf 899 tien jaar als kapelzanger en kanunnik in Tours (899-909).

Odo ontdekt de Regel van Benedictus en voelt zich hier erg door aangesproken. Hij heeft veel kritiek op de monniken van Tours, vindt dat zij door rijkdom ver weg gedreven zijn van hun roeping.
Hij verlaat Tours en wordt in 909 monnik in de abdij van Baume-les-Messieurs. In deze tijd gaat hij de koorschool in deze plaats in de Jura leiden.

De abt van deze school, Berno, sticht in 910 de Abdij van Cluny. Odo gaat met hem mee naar Cluny en na de dood van Berno in 927 volgt Odo hem op als abt van Cluny.

Odo wordt een inspirerend persoon, voor zijn monniken en voor de andere gelovigen. Hij bouwt bovendien een goede relatie op met de wereldlijke heersers. Daarnaast ontwikkelt hij een bijzondere relatie met de paus Johannes XI. Cluny komt onder abt Odo tot grote bloei. Odo blijft, net als zijn voorganger Berno, trouw aan de Regel van Benedictus. De essentie van deze Regel wordt samengevat in Ora et labora, de opdracht van de monniken is ‘bid en werk’. Hiermee bouwt Odo een kloosterdiscipline op.

De liefdadigheid van Cluny wordt bekend. Meer dan zevenduizend mensen krijgen jaarlijks voedsel uitgedeeld.

Onder het abbatiaat van Odo worden honderden kloosters onder Cluny gesteld. Cluny krijgt in deze tijd ook vaak land geschonken en breidt hiermee haar bezit uit. Cluny wordt een model voor het kloosterleven. Odo blijft zijn hele leven toegewijd aan Martinus van Tours.

Odo maakt zich zorgen over de financiële problemen om de bouw van de abdij van Cluny te voltooien.
Op de feestdag van Martinus van Tours ziet Odo een oude man kijken over de onvoltooide abdij. De oude man gaat naar Odo toe en zegt dat hij Martinus is en dat als de monniken volharden, hij voor het geld zal zorgen . Een paar dagen later wordt 3000 solidi goud als geschenk naar Cluny gebracht, aldus de legende.

Aan het eind van zijn leven keert Odo terug naar Tours voor de viering van de feestdag van Martinus.  Hier aangekomen wordt hij ernstig ziek. Hij overlijdt op 18 november 942 en wordt begraven in de kerk van Saint Julian. Later zullen de Hugenoten de overblijfselen van  zijn lichaam verbranden.

Odo wordt in de katholieke en oosters-orthodoxe kerken vereerd als heilige. Zijn naamdag/feestdag is op 18 november.
Na zijn dood wordt hij in Cluny opgevolgd door abt Aymard.

Odo als bekend componist en schrijver over muziektheorie

Odo is in zijn tijd een bekend componist. Wat nog redelijk bijzonder is in die tijd, in de Middeleeuwen werken veel kunstenaars anoniem. Odo heeft 12 koorantifonen en hymnen geschreven, waarvan er drie bewaard zijn gebleven: Rex Christe Martini decus, Martini par apostolis en Martine iam consul poliand.

Odo wordt gezien als de grondlegger van de alfabetische muzieknotatie, a-b-c-d-e-f-g waarna hij terugkeert naar de a, vanwege de octaaf. Waarschijnlijk heeft hij ook de ‘b rotundum’ als bes geïntroduceerd.

Voor de muziektheorie zou hij van betekenis zijn geweest door het schrijven van o.a. Dialogis de musica. Zeker is dit echter niet, aangezien het document anoniem is. Odo is de patroon van de musici geworden.

Verder is hij schrijver van diverse geschriften, waaronder een biografie van Saint Gerald de Aurillac, een commentaar op de Moralia van paus Gregorius I, gedichten en morele essays, Collationes.

bronnen

huis in bourgogne

Huis huren?

Geïnteresseerd in een vakantiehuis in deze omgeving?